Legal Disclaimer

This website has been created by:

Monier Roofing AB
Box 518
129 69 Solna
Sweden
Tel. +46 8 555 660 00
Fax. +46 8 555 660 02
Executive Committee: Mark Randall (CEO), Mats Ekström, Margaretha Söderström, Thomas Nilsson, Bo Lindgren


Registered Office:   Monier Roofing SIA, 72  Mukusalas street, Riga, LV1004
Commercial Register:   -40003283434
VAT Nr:   LV40003283434

Atbrīvošanas no atbildības skaidrojums
Šo interneta lapu ir izstrādājusi Monier Roofing AB, Telegrafgatan 6a, Box 518, SE-169 29 Solna, Zviedrija. Monier Roofing AB ir izstrādājusi šo interneta lapu un tai pieder gan šī lapa, gan arī tās saturs. Interneta lapu var izmantot, tikai izpildot zemāk minētās lietošanas prasības. Interneta lapas izmantošana vienlaicīgi nozīmē arī šo prasību akceptēšanu.

Lietošanas prasības

1. Autortiesības

Visas tiesības uz interneta lapu un tās saturu pieder Monier Roofing AB vai trešajai pusei. Interneta lapa paredzēta privātai, nekomerciālai lietošanai un ir iespējams izmantot pasūtīšanas funkcijas, kuras Monier Roofing AB ir izstrādājusi šai interneta lapai. Jebkurš cits pielietojums, izņemot interneta lapas caurlūkošanu, lejupielādi vai interneta lapas daļu izrakstīšanu privātam (nekomerciālam) pielietojumam, ir aizliegts. Preču zīmes, ieskaitot logotipus, izteicienus un produktu nosaukumus, ir reģistrētas preču zīmes un pieder Monier Roofing AB vai arī Monier Roofing AB tos izmanto pēc licences. Šīm preču zīmēm netiek izsniegtas licences.

2. Pavairošana

Interneta lapas vai tās daļu pavairošana tiek atļauta tikai privātam un nekomerciālam pielietojumam, kā nosacījumu pieprasot, ka Monier Roofing AB tiek norādīts kā avots. Tāpēc katra kopija (papīra kopija, digitālā kopija vai kas cits) jāmarķē ar: ?Avots:  www.monier.se" un "? Monier Roofing AB?.

3. Saites

Bez atklāti izteikta rakstiska līguma ar Monier Roofing AB nav atļauts izdarīt izmaiņas interneta lapā un/vai tās saturā, piem., ievietot jaunu rāmi, ārēju saiti vai jebkādu citu pieslēgumu. Jau esošās ārējās saites interneta lapā ir ievietotas kā praktiskā palīdzība. Izmantojot esošās saites, interneta lapa tiek atstāta. Tāpēc līdz ar to Monier Roofing AB nav arī atbildīga par tām interneta lapām, kurās iespējams nokļūt caur saitēm. Tāpēc Monier Roofing AB nav arī atbildīga par varbūtējo kaitējumu, kas var rasties, ieejot un caurskatot šīs interneta lapas vai tās lejupielādējot, vai citādā veidā izmantojot citu interneta lapu saturu. Ja saites trešās puses interneta lapā noved uz Monier Roofing interneta lapu, tad tas nenozīmē, ka Monier Roofing AB ir vienojusies par šīs interneta lapas saturu vai kādā citā veidā ir atbildīga par šo citu interneta lapu.

4. Pilnīgums

Monier Roofing AB pievērš lielu vērību tam, lai tiktu nodrošināta interneta lapā sniegtās informācijas pareizība, pilnība un atjaunināšana. Tomēr Monier Roofing AB iesaka pirms izmantošanas pārbaudīt informācijas pareizību. Mūsu klientu apkalpošanas dienests un mūsu tirdzniecības pārstāvji labprāt palīdzēs pārbaudīt informācijas atbilstību. Monier Roofing AB nav juridiski atbildīga par interneta lapas saturu un varbūtējo kaitējumu, kas var rasties, ieejot interneta lapā un to caurlūkojot, to lejupielādējot vai varbūtēji izmantojot interneta lapu.

5. Jurisdikcija

Varbūtējā strīda gadījumā saistībā ar šīs interneta lapas un/vai tās funkciju izmantošanu spēkā ir Zviedrijas likumdošana.

6. Personas datu saglabāšana

Pasūtot Monier Roofing produktus, jāuzrāda interneta lapā prasītie personas dati. Šos personas datus Monier Roofing AB saglabās pasūtījuma apstrādei un lai nosūtītu (speciāli pa e-pastu) informāciju par produktiem, kā arī jaunumus par jumtu risinājumiem. Monier Roofing apstrādā personas datus pilnīgi konfidenciāli un tos darīs zināmus trešajai pusei tikai tad, ja tas būs pilnīgi nepieciešami augstākminētā nolūka izpildīšanai.