Jumta aksesuāri

Šeit jūs variet atrast visus nepieciešamos jumta aksesuārus pilnam jumta projekta risinājumam, sākot no dakstiņiem un zemseguma, līdz pat blīvēšanas materiāliem un jumta drošības aprīkojumam. Izvēloties Monier produkciju, Jūs variet būt drošs, ka jumts kalpos ļoti ilgi un būs vērtīgs mantojums nākamajām paaudzēm. 

Katra ēka un katrs jumts ir unikāli. Tādēļ, lai garantētu drošību un neapdraudētu cilvēku veselību, pastāv īpaši likumi, noteikumi un ieteikumi, kas atvieglo labākā risinājuma atrašanu tām jumta konstrukcijas daļām, kas to ietekmē.

Jumtam ir nepieciešams vairāk nekā tikai dakstiņi 
Tikai no dakstiņiem vien jumtu nevar uzklāt. Šeit jūs atradīsiet nepieciešamos izstrādājumus, kas nodrošina jumta funkcijas, kā arī izstrādājumus, kas atvieglo darbu veikšanu un paildzina jumta kalpošanu. Tieši jūsu jumtam nepieciešamo papildu aprīkojumu jūs atradīsiet sadaļā Produkti pie attiecīgā dakstiņu veida.

Zemāk jūs atradīsiet jumta projekta īstenošanai nepieciešamos papildu izstrādājumus – no speciālajiem dakstiņiem līdz ventilācijas un drošības aprīkojumam.