Reklamācijas

Atrodoties tirgus līdera pozīcijās, mēs cenšamies „būt izvēle numur viens kvalitatīvu griestu jomā”. Mēs nepārtraukti veicam izpētes darbu ar saviem produktiem, lai varētu nodrošināt, ka mūsu klienti iegūst visuzticamākos, skaistākos un funkcionālākos jumtus. Mūsu mērķis ir visās attiecībās ar klientiem rīkoties ātri, efektīvi un komerciāli nevainojami, un mēs tiecamies pēc tā, lai mūsu piegādes būtu augstā kvalitātē – bez iztrūkumiem, bojājumiem un tieši norunātajā laikā.

Taču, ja kaut kas tomēr nav izdevies, mēs par to vēlamies pēc iespējas ātri uzzināt. Nešaubieties un vērsieties pie mums.

Saņemšanas kontrole

Lai uzreiz konstatētu piegādes atbilstību, prece jāpārbauda saņemšanas brīdī, kontrolējot skaitu, produktus, kā arī eventuālus, transportēšanas laikā radušos bojājumus. Iepakotas preces jāizpako un jāapskata ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc saņemšanas.

Paziņošana par sūdzībām un reklamācijām

Mēs lietojam reklamāciju datubāzi, kas ir nozīmīgs instruments, lai piepildītu mūsu centienus sasniegt pastāvīgus uzlabojumus, tādēļ ir svarīgi, lai jūs kā klients nekavējoties rakstveidā paziņotu par eventuālām novirzēm vai kļūmēm kompetentajam tirdzniecības pārstāvim.

Transportēšanas laikā radušies bojājumi

Ja precei ir redzami bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, atzīme par to veidu un apmēru jāizdara pavadzīmē, un autovadītājam (uzreiz, piegādes laikā) jāapstiprina un jāatzīmē, kas piegāde veikta ar trūkumiem. Kopija jāsaglabā. Pēc tam nekavējoties jāinformē kompetentais tirdzniecības pārstāvis. Jāpievieno bojājumu fotoattēli.

Slēptie defekti

Par slēptajiem defektiem (kas tiek konstatēti tikai pēc izsaiņošanas) jāziņo kompetentajam tirdzniecības pārstāvim piecu darba dienu laikā pēc piegādes saņemšanas.

Transportēšanas laikā radītie bojājumi, par kuriem nav ziņot augšminētā termiņa ietvaros, netiek kompensēti.

Ņemiet vērā, ka bojātās preces un to iepakojums jāsaglabā eventuālas apskates veikšanai. Citu atkāpju (piegādes kavēšanās, iztrūkuma, nepareiza produkta u.c.) gadījumā mēs lūdzam nekavējoties vērsties pie kompetentā tirdzniecības pārstāvja.

Informācija un veidlapas

Reklamāciju pieteikums tiešsaistē