Rīcības kodekss

Code of Conduct

Atbildīga uzņēmējdarbības veikšana ir obligāts noteikums, lai Monier Group darbība notiktu saskaņā ar tās perspektīvu — pilna jumtu potenciāla izmantošanu. Rīcība saskaņā ar likumu, savstarpēja cieņa, godīgums un uzticamība ir vērtības, kas nosaka mūsu rīcību, veicot ikdienas darbu, savstarpējās attiecībās, kā arī attiecībās ar mūsu konkurentiem. Šīs vērtības ir mūsu korporatīvās kultūras neatņemama sastāvdaļa, pamats ilgtspējīgiem panākumiem, kā arī Monier Group izcilajai reputācijai pasaulē.

Atbilstība ir un būs Monier vadības galvenā prioritāte gan grupas līmenī, gan arī vietējos apstākļos. Mēs esam izveidojuši visu grupu aptverošu atbilstības vadības sistēmu, kas nodrošina rīcības kodeksā izklāstīto vispārējo principu ievērošanu visos mūsu darbības tirgos.

Galvenās kodeksā ietvertās tēmas ietver atbilstību likumiem un ētikas standartiem, attiecības ar uzņēmējdarbības partneriem un trešajām pusēm, izvairīšanos no interešu konfliktiem, veselību un drošību, kā arī informācijas drošību un uzņēmuma aktīvus. Rīcības kodekss attiecas uz visiem Monier Group darbiniekiem, direktoriem un ierēdņiem visā pasaulē. Visu Monier darbinieku pienākums ir rīkoties saskaņā ar kodeksu, un vadības pienākums ir nodrošināt, lai to darītu ikviens viņu padotais.

Lai lejupielādētu Monier rīcības kodeksu, lūdzu, noklikšķiniet šeit.