Veselīgas investīcijas

Monier izstrādā un piedāvā jumtu produktus, kas palīdz patērētājiem uzlabot vidi un energoefektivitāti. Vienlaikus mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai samazinātu mūsu pašu darbības ietekmi uz vidi – it visā, sākot no materiālu izvēles līdz ražošanai un transportēšanai.

Dabai tuvi jumta dakstiņi

Mūsu ražoto māla dakstiņu sastāvā ietilpst tikai māls, kas atrodams rūpnīcas tuvējos laukos. Betona dakstiņu sastāvu veido tikai cements, smiltis, ūdens un kaļķis. Jumta dakstiņi arī kalpo ilgi un ir veselīgs investīciju objekts gan no vides, gan ekonomikas viedokļa.

Veselīgas investīcijas

Enerģija ir vērtība

Mūsu rūpnīcā Jēnokerā apsildē izmantotais mazuts ir aizstāts ar granulām, kas ir labāka, videi draudzīgāka alternatīva. Vitingē mazuta vietā tagad tiek lietota gāze, turklāt tiek veikta siltumenerģijas atguve no ražošanas. Mēs cenšamies visos procesos samazināt enerģijas patēriņu un produktu atkritumus līdz absolūtam minimumam. Bez tam mēs, kur vien iespējams, cenšamies izmantot enerģiju otrreiz, piemēram, ar zaudētā siltuma reģenerācijas palīdzību, izmantojot to rūpnīcas apsildē, un notekūdeņu atkārtotu izmantošanu ražošanas procesā.

Transports

Mūsu produkcijas galvenais piegādātājs ir DHL, kam kā pārvadātājam ir labi attīstīts vides menedžments. DHL ievēro ISO 14001 prasības un vairāk nekā 75 % no saviem pārvadājumiem veic ar EURO 3 labāku standarta klasi.

Analīze un sertifikācija

2010. gadā mēs uzdevām tirdzniecības pārstāvjiem veikt pilnīgu visu mūsu rūpnīcu darbības analīzi, lai nodrošinātu, ka mēs nekādā veidā nepārkāpjam likumus, noteikumus vai direktīvas, kas mums jāievēro.

Nākotnes jumts

Izstrādāt jumtiem paredzētus produktus, kas atrodas priekšgalā izturības un energoefektivitātes ziņā, mēs uzskatām par pašsaprotamu uzdevumu. Produkts, ko mēs ar prieku varam laist apritē 2011. gadā, ir izolācijas materiāls uz bakelīta bāzes – tā lietošana ir efektīvs veids, kā samazināt ēkas enerģijas patēriņu. Vēl viens ārkārtīgi interesants jaunums 2011. gadā ir mūsu produkti ar saules baterijām, kas papildina parastos jumta dakstiņus. Alternatīva, kas pavirza saules enerģijas izmantošanu par soli tuvāk tam, lai tā kļūtu par dabisku mūsdienu dzīves sastāvdaļu.