Veselība un drošība

MONIER kompānijā mēs izvirzām un īstenojam ilgtermiņa mērķi – novērst negadījumus darba vietā.

Visiem darbiniekiem ir tiesības uz drošu darba vidi, kā arī pienākums veidot šādu darba vidi. Tādēļ visi MONIER strādājošie paraksta uzņēmuma veselības un darba drošības noteikumus, tādā veidā apliecinot savu dalību.

Veselība un drošība

Mēs MONIER uzņēmumā esam noteikuši mērķus darba vides uzlabošanai gan globālā, gan vietējā mērogā. Piemēram, „Droša iekārtu bloķēšana, veicot to apkopi” ir viens no mūsu globālajiem mērķiem, bet vietējā mērogā galvenais mūsu darbības virziens ir produkcijas pārvadāšana noliktavās, izmantojot kravas automašīnas.

 Mēs aktīvi īstenojam tā saukto „drošas uzvedības programmu”, un vadītāji ir atbildīgi par darba vides jautājumiem.  Konsultants veselības un darba drošības jautājumos, kas palīdz vadītājiem un darbiniekiem radīt drošāku darba vidi, strādā uzņēmumā uz pilnu slodzi.

Pievēršot uzmanību veselībai un darba drošībai, mēs vairāk apzināmies risku un tādā veidā mums izdodas samazināt negadījumu skaitu.